Матеріали. Сценарії

Розробка сценарію уроку.

Тема«Підприємництво і підприємливість»
Мета: з'ясувати поняття «підприємництво» і «підприємливість»; застосовувати теоретичні знання при виконанні практичних завдань; спроектувати діяльність клубу, формувати установки до підприємницької діяльності.
Способи досягнення мети: моделююча гра «Книжкова фабрика», вправа «Пошук ідей», побудова асоціативної карти понять: «підприємництво» і «підприємливість».
Вік дітей: членів клубу : учні 9, 10, 11 класів.
Час: дві години.
Матеріали:
Для гри «Книжкова фабрика» потрібно на кожну групу по 20 листків паперу формату А-4, ножиці, маркер та по 20-40 канцелярських скріпок.
Для вправи «Пошук ідей» на кожного учня слід виготовити бланк з алгоритмом завдання (див. дод. №2).
Для інших вправ бажано мати фліпчарт з папером, маркери, посібники з підприємництва або доступ до Інтернету (виходячи з можливостей закладу, де працює клуб та бажання вчителя).
Хід заняття
1)    Розкажіть дітям про те, чим вони будуть займатися сьогодні на занятті.
2)    Сформуйте групи по 5 осіб.
3)    Проведіть і обговоріть гру «Книжкова фабрика» (див. опис гри в Д 1).
4)    Розмістіть на дошці (фліпчарті) заздалегідь підготовлену схему у вигляді «діаграми Венна» для понять «підприємництво» і «підприємливість» (Будується з двох великих кіл, що частково накладаються одне на друге так, що посередині утворюється спільний простір. Вона може бути використана для протиставлення ідей та візуалізації їх спільності. У спільний простір записуються спільні або подібні риси.) Над одним колом напишіть«підприємництво», а на другим - «підприємливість».
5)    Попросіть учнів назвати асоціації, які виникають з приводу цих двох понять. Запишіть асоціації, що назве кожен учень, у відповідні кола. У спільний простір, де кола перетинаються, записуйте слова , які означають спільні або подібні риси.
6)    Попросіть учнів, працюючи в групах, визначити поняття «підприємництво» і «підприємливість» на підставі асоціацій, що записані на дошці. Запропонуйте зачитати їх в голос ( по одному від групи). Вони можуть вибрати варіанти визначень понять, які (на їх думку) видаються їм правильними.
7)    Роздайте учням посібники з підприємництва по одному на групу (або здійсніть пошук визначень понять в Інтернеті). Запропонуйте їм знайти визначення понять «підприємництво» і «підприємливість» та співставити свої визначення понять з офіційними у посібниках (в Інтернеті). Обговоріть результати цього співставлення.
8)    Нагадайте дітям, що основна діяльність клубу – це підприємництво. І наступним кроком роботи членів клубу на цьому засіданні буде пошук ідей щодо визначення конкретного напрямку підприємницької діяльності клубу. І їм, очевидно, знадобиться для цього підприємливість.
9)    Сформуйте нові групи. Проведіть вправу «Пошук ідей»(див. Д 2).
10)    Після представлення та обговорення результатів роботи груп по пошуку ідей щодо визначення конкретного напрямку підприємницької діяльності клубу, запропонуйте дітям обдумати і обговорити почуте з друзями, авторитетними людьми у своєму оточенні. І під час наступної зустрічі члени клубу визначаться з темою, напрямком роботи і будуть складати план подальшої діяльності. Наголосіть, що ідея має бути реальною, такою, щоб її можна було здійснити в термін роботи вашого клубу, у вашій місцевості, силами членів вашого клубу.
11)    Попрощайтесь з дітьми. Повідомте їм час і місце наступної зустрічі.

Додаток 1
КНИЖКОВА ФАБРИКА – симуляційна гра
Цілі:
-          Ознайомлення з поняттям "продуктивність" і формування розуміння його сутності;
-          З'ясування, яким чином інвестиції, а також розподіл праці, можуть збільшити продуктивність;
-          Усвідомлення, чому зростання продуктивності є важливим в економіці.
Підручні матеріали:
-          Плакати розрахунку продуктивності для кожної групи
-          Велика кількість аркушів, можна використаного, паперу (може бути макулатура), велика кількість канцелярських скріпок і авторучок.
До уваги тренера:
Гра допоможе учням зрозуміти те, яким чином розподіл праці і інвестиції в основні засоби можуть спричинюватися до зростання продуктивності. На її реалізацію і обговорення потрібно 90 хвилин.
Хід роботи:
I.      Об'єднайте клас у групи по 4-5 з осіб. Це будуть видавництва, які видають книжки. Кожна  група повинна вибрати назву для свого видавництва.
Поінформуйте учнів, що кожне підприємство видає книжки. Учні впродовж трьох хвилин повинні видати стільки книжок, скільки буде можливо. Контролер якості (вчитель, що проводить заняття) перевірить кожну книжку перш ніж її буде зараховано як кінцевий продукт. Тільки ті книжки будуть зараховані, які отримають схвалення вчителя. Продемонструйте, яким чином слід скласти книжку: розірвіть аркуш паперу на дві половинки, склади половинки разом і розірви їх знову на дві частини, так щоб отримати чотири частини. Складіть чотири частини разом, зігніть їх посередині, так щоб виникла 14-сторінкова книжка плюс обкладинка (всього – 16 сторінок). Розмістіть скріпку в лівому верхньому куті так, щоб скріпити всю книжку. Напишіть назву видавництва на обкладинці і пронумеруйте внутрішні, парні сторони (з лівого боку, починаючи з 2 до 14. Це і є кінцевий продукт.
Роздайте папір і скріпки групам. Дозвольте, щоб учні виконали пробні книжки. Переконайтеся, що учні все зрозуміли. Роздайте також діаграму для розрахунку продуктивності (підручний матеріал № 1), на прикладі роз'ясніть, яким чином потрібно відмічати дані. Попросіть прибрати з парт всі речі, окрім матеріалу для виконання завдання: паперу, скріпок і однієї авторучки на групу.
II.    Розпочніть перший раунд. Зазначте, що одна авторучка служитиме всій групі (одному видавництву). Кожен учень повинен працювати самостійно при виконанні всієї книжки. Не може бути жодного розподілу праці. Після трьох хвилин завершіть видання книжок і попросіть записати результати.
У другому раунді дозвольте учням запровадити розподіл праці, нехай учні розкладуть видання книжки на певні етапи і визначать конкретних осіб для цих етапів. Дайте учням декілька хвилин на організацію процесу видання. Як і раніше, в кожній групі є лише одна авторучка. Після трьох хвилин завершіть видання книжок і попросіть записати результати. У третьому раунді дозвольте кожній видавничій спілці закупити (1 гривня за штуку) стільки авторучок, скільки, на їх думку, потребує їхнє видавництво. Повторіть ті самі дії – 3 хвилини на видання книжок. Після закінчення раунду знов групи рахують і записують результати.
У четвертому раунді дозвольте видавничим спілкам, якщо вони визнають за доцільне, звільнити зайвих працівників. Дозвольте звільненим працівникам створити власну видавничу спілку. Повторіть процес видання книжок.
У п'ятому раунді накладіть обмеження на працівників. Кожного працівника можна буде попросити зробити перерву на відпочинок (зупини обраного учня – працівника на, напр. 30 секунд) або одягнути паперовий мішок на голову з метою захисту від забруднення повітря в типографії. Знову повтори видання книжок. Після закінчення раунду групи знову рахують і записують результати.
III.  Наведіть учням визначення продуктивності – це кількість товарів і послуг, які виробляються на одиницю людської праці.
Обговоріть результати, які записуються в діаграмі, задаючи нижченаведені запитання:
·       Який вплив на продуктивність мав розподіл праці, запроваджений в раунді 2?(Розподіл праці повинен збільшити продуктивність)
·       Що приносить тобі більше задоволення: виконання всієї книжки самостійно чи виконання тільки частини роботи?
·       Який вплив на продуктивність мала інвестиція, яка полягала в придбанні додаткових ресурсів для випуску продукції (авторучок) в раунді 3? (Інвестиція в ресурси випуску продукції повинна підвищувати продуктивність).
·       Який вплив на загальну собівартість мало зростання продуктивності? (Знижує загальну собівартість).
·       Які нові витрати з'явилися, коли були спроби збільшити продуктивність?(Покупка додаткових ресурсів випуску продукції – додаткові авторучки – збільшили витрати).
·       Чому зростання продуктивності є таким важливим? (Дозволяє суспільству отримати більше товарів і послуг при допомозі обмежених ресурсів).
·       Які можуть бути способи збільшення продуктивності? (Запровадження розподілу праці, використання капітальних інвестицій в більшій кількості і вищої якості, краще навчання працівників, звільнення зайвих працівників).
Зробіть висновок по завершенню гри.
Підручний матеріал № 1

ДІАГРАМА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРОДУКТИВНОСТІ

Назва фірми .............................................................................................................

Приклади

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

1. Кількість виданих книжок
4


2. Витрати матеріалів (1 грн. на книжку)
4,00 грн.3. Кількість працівників
4


4. Зарплатня (4 грн. на працівника)
16,00 грн.5. 10 грн. орендна плата за типографію (парти)
10,00 грн.6. Інвестиції в основні фонди (2 грн. за авторучки)
2,00 грн.7. Витрати разом
32,00 грн.8. Собівартість книжки (загальна)
8,00 грн.9. Повний пропрацьований час (3 хвилини, помножені на кількість працівників).
12 хвилин


10. Виробництво продукції на пропрацьовану хвилину (кількість книжок ділена на кількість пропрацьованих хвилин).
4:12= 0,33


Додаток 2
Вправа «Пошук ідей» (ІДЕЇ ЩОДО ФІРМИ, ЗВІДКИ ЇХ БРАТИ?)
Об’єднайте учнів у групи, роздайте кожній групі плакат: „Ідеї щодо фірми – звідки їх брати”. (Можливо, аркуш паперу формату А-4 з друкованою основою вправи)
Попросіть, щоб учні ознайомилася із інформацією, наведеною в матеріалі, перенесіть схему на великий аркуш паперу( можливо, вже на надрукованому бланку  формату А-4) і доповнили своїми ідеями. Після виконання завдання попросіть, щоб представники груп представили свої пропозиції. Підведіть підсумки пошуку ідей груп, вкажіть ті, які на вашу думку найцікавіші.
Розвиток зацікавленості, використання хобі, напр.:
          створення футбольної секції;
          проектування і виконання біжутерії; …

Наслідування задумів, перевірених іншими, напр.:
          виробництво Хула Хуп чи кубиків Рубіка, яке було скопійоване багатьма виробниками; …

Вирішення проблем інших людей, напр.:
          виведення собак на прогулянку;
          сантехнічні послуги; …

Поєднання двох або більше задумів, напр.:
          книжковий магазин, поєднаний з кафе; …

Реалізація мрій і фантазій, напр.:
          літак це реалізація одвічної мрії людини - літати; …

Вдосконалення або нові вирішення старих справ напр.:
          пилосос замість мітли;
          формування пар за допомогою Інтернету; …

Джерела інформації:
1.     Матеріали семінару для керівників клубів «Шкільна академія підприємництва 2», www.sаe-voipopp.blogspot.com ;
2.     Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. – К.: Вища школа., 2003.
3.     Варналій З.С., Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності: Підручник для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. – К.: Знання України, 2003.
4.     Горленко Г.О, Гілбегрг Т.Г., Думанська Г.В., Кулик Р.І., Чекіна Т.В.
5.     Власна справа (Основи малого бізнесу). В двох частинах. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008.
6.     Горленко Г.О,  Гілбегрг Т.Г., Волошина Думанська Г.В., Кулик Р.І., Чекіна Т.В. Власна справа (Основи малого бізнесу). В двох частинах. Методичний посібник для вчителя. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009.

Додаток № 3
Глосарій
Підприємництво – самостійна, ініціативна , систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку. (Господарський Кодекс України, ст.42). Синонім – бізнес

Підприємливість – в широкому значенні практична кмітливість, здатність активно діяти, ініціативність. У вузькому економічному значенні – здібності людини до отримання прибутку з найменшими витратами. (Вікіпедія).

Підприємливість – здатність осіб підприємницької діяльності на високому професійному рівні здійснювати заходи, виконувати службові функції, спрямовані на досягнення певних результатів ефективності праці, що дають прибуток фірмі. До підприємливості  належить здатність знаходити оптимальні варіанти використання матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, уміння приймати нестандартні логічні рішення, орієнтуватись у коньюктурі ринку і прогнозувати її розвиток, впроваджувати у практику нові економічні і технічні досягнення, діяти з доступним ступенем ризику для досягнення кращих результатів, дотримуватись високої підприємницької культури у спілкуванні з колегами, партнерами і конкурентами. (Словопедія). Синоніми:  заповзятливість, енергійність, ініціативність тощо.Примітка. Використані матеріали семінару Центру Розвитку Освіти у Варшаві за проектом «Шкільна академія підприємництва 2» в рамках Програми польської закордонної допомоги Міністерства закордонних справ РП

Психологічні прийоми, які допомагають ефективній взаємодії
Багато людей хочуть розуміти і навіть маніпулювати іншими, але це не всім вдається. У цій справі головне - відчувати людину. Небагато людей вміють впливати на інших, ще менше людей цим свідомо користуються. Сьогодні ми розповімо про ті прийоми, які Ви, можливо, вже не раз неусвідомлено використовували або, можливо, саме за допомогою них маніпулюють Вами...
 1. Відповідь на доброту або ефект Бенджаміна Франкліна
Історія свідчить, що Бенджамін Франклін одного разу хотів собою захопити людину, яка не була до нього прихильною. Ця людина шукала рідкісну книгу, яка якраз була у Франкліна. Бенджамін дізнався про це і позичив йому цю рідкісну книгу, і коли книга повернулася до власника, Бенджамін просто подякував йому. У результаті цього вони стали кращими друзями.
Як казав Франклін: "Той, кому одного разу Ви зробили добро, готовий відповісти Вам добром значно більшим, ніж Ваше..."
2. Просіть більше, ніж хочете отримати
Цей ефект дуже простий і подібний до торгу на ринку. Ефект працює практично завжди. Ви зобов'язані завищувати свої вимоги, якщо Ви розумієте, що потрібні людині. Спочатку Ви, швидше за все, отримаєте відмову. Не пришвидшуйте розвиток подій, дайте людині час на роздуми. У 95% випадків, зацікавлена у Вас людина сама знову відгукнеться і запропонує трохи менше, ніж Ви запросили, але при цьому гарантовано більше, ніж Ви закладали спочатку.
3. Нав'язане бажання допомогти
Прийом, дуже схожий на попередній, тільки тут трохи інший ефект. Для того, щоб пробудити в людині самостійне бажання допомогти Вам, попросіть у неї один раз те, на що вона точно не погодиться. Отримавши відмову, Ви створили для себе людину, яка вважає себе зобов'язаною Вам. Найбільш ймовірно, вона не раз самостійно звернеться до Вас з бажанням допомогти, адже всередині у неї буде відчуття провини.
3. Ім'я людини як чарівний звук
Дейл Карнегі, автор роботи "Як завойовувати друзів і впливати на людей", вважає, що використання чийогось імені під час розмови – неймовірно сильний аргумент. Ім'я людини – найприємніший звук для нього. Промовляючи її ім'я в позитивному контексті, Ви значно зростає в її очах.
4. Лестощі
Вони є скрізь і завжди. Для початку важливо зрозуміти, що якщо лестощі виглядають неприродно, то вони можуть принести більше шкоди, ніж користі.
І якщо Ви лестите тому, хто має високу самооцінку, то у Вас насправді більше шансів на удачу. Такі люди люблять себе і люблять лестощі і при цьому не помічають їх. А ті, у кого низька самооцінка, бачать в будь-яких позитивних оцінках (навіть в компліментах) підступ і обман.
5. Дзеркало
Хочете сподобатися людині, копіюйте її. Люди з цим навиком вважаються в суспільстві хамелеонами, навіть неозброєним оком помітно, як вони постійно змінюються і підлаштовуються під кожного співбесідника. Це дратує. Проте, цей навик повинен бути хоча б трохи розвинений, щоб залучати потрібних Вам людей.
На цьому принципі заснована робота акторів – пародистів. Всі знаменитості, яких пародіювали з екранів ТБ, найчастіше є хорошими друзями цих акторів.
6. Просіть милості у втомленого
Коли хтось втомився, він більш сприйнятливий до всіх прохань. Причиною цього є те, що втомлена людина втомлюється не тільки фізично, а й психічно. Якщо керівник втомився, то він легко Вам дозволить завершити роботу завтра, але доробити Ви її повинні обов'язково і якісно. Це додасть Вам трохи ваги в очах керівника. Адже Ви стримали слово.
7. Починайте просити з дрібниць
Все просто, попросіть небагато спочатку, і Вам відкриють кредит довіри. За цим принципом люди потрапляють у залежність від соціальних рухів. Наприклад, спочатку Вас просять підтримати акцію проти вирубки лісу, Ви підтримуєте, потім ще раз і ще. Дрібниця, але Ви вже готові дати більше. Ви готові підтримати акцію проти вирубки лісів в далекій Танзанії або вступити в партію "зелених"і сплачувати внески.
8. Не виправляйте людей, коли вони неправі
Карнегі також писав у своїй знаменитій книзі, що не варто негайно вказувати на явну помилку людини (відразу після того, як Ви її знайшли). Якщо хочете поміняти точку зору людини, то підходьте до цього акуратно. Навіть якщо перед Вами невдаха, який звинувачує у своїх бідах усіх, крім себе, не варто кричати про це в обличчя. Перемовчіть у даний момент і поступово міняйте його точку зору. Інакше Ви ризикуєте стати ворогом №1.
9. Повторюйте фрази і вирази потрібних людей
Цей принцип подібний до принципу "хамелеона", коли людина мімікою і жестами повторює людину, у спілкуванні з якою зацікавлена. Слова можуть пестити слух, якщо вони схожі на відлуння. Треба промовляти те, що людина вже промовляла, те, що вона чула всередині своєї голови.
10. Кивок +1
Вчені виявили, що коли люди кивають, слухаючи когось, вони, швидше за все, схильні погодитися з ним. Вони також виявили, що, коли хтось киває перед ним, людина, як папуга, повторює. Тим самим кивок стимулює згоду слухача. Все засноване на нашому улюбленому принципі імітації …
*******************************************************************

*******************************************************************
Рекомендації по управлінню деструктивною поведінкою учасників тренінгу

Рекомендація №1

Поговоріть про можливі деструктивні прояви поведінки на самому початку тренінгу.
Поясніть, що на тренінгу ми моделюємо реальність. Але тоді не варто забувати, що деструкція - це частина нашої реальності, хочемо ми того чи ні. Наведіть приклади: у будь-яких життєвих ситуаціях знаходяться невдоволені чимось люди. Вони сперечаються, проявляють агресію, йдуть в себе, жартують і тому подібне. Чим серйозніша ціна питання, чим сильніше "чіпляє" ситуація людей емоційно, тим яскравіші такі прояви. Запропонуйте віднестися до можливої деструктивної поведінки як до природної частини процесу.
Проте тут украй важливо із самого початку розвіяти міф про те, що деструкція - це цілком і повністю відповідальність тренера. Передайте частину відповідальності за управління такими ситуаціями учасникам. Запитайте їх, чи вважають вони, що група об'єднана спільною метою. Якщо так, то яку позицію вона збирається зайняти при виникненні внутрішньогрупових проблем - активну чи пасивну? Іншими словами, чи здатна, чи хоче група вчитися вирішувати власні проблеми по ходу тренінгу?
Просіть сприяння групи у своєчасному виявленні деструктивної поведінки.
При цьому підкресліть, що ви – це теж частина групи, і ви ділите цю відповідальність разом з групою.
Рекомендація №2
Направте енергію дуже балакучих учасників в мирне русло. Дайте можливість виговоритися, позначити свою позицію, особливо якщо є що сказати! Проте, щоб не позичати загальногруповий "ефірний час", структуруйте діяльність: розділіть учасників на малі групи, задайте часові рамки і запропонуйте висловитися. Після закінчення заданого часу попросіть представників груп коротко резюмувати основні позиції членів малої групи.
Використайте активних учасників в якості ресурсу для групи – витягуйте з людини потрібний зміст. Введіть на початку правило: якщо вам треба увагу, ви її отримаєте, але в обмін на цінні для групи висловлювання, коментарі і інформацію, і ключове слово – цінні. Наполягайте на тому, щоб самоствердження йшло через демонстрацію і конструктивну передачу досвіду і знань групі.
Якщо ж учасник говорить багато, але нерозумно, займіть його: делегуйте йому частину контролю за процесом. Доручіть йому стежити за часом, матеріалами, попросіть фіксувати висловлювання на фліпчарті і тому подібне. Учасник відчує свою значущість – а саме цього він і домагається.
Рекомендація №3
При виникненні сторонніх розмов зверніть увагу учасників на те, що відбувається, а відбувається перерозподіл пріоритетів між учбовим завданням і миттєвим обговоренням чого-небудь з сусідом. Поясніть, що якщо учасник віддав пріоритет миттєвому коментарю, значить, або він представляється йому важливішим за тему тренінгового заняття, або йдеться про невміння розставляти пріоритети.
Підкресліть, що ця ситуація – прекрасна можливість попрацювати над розвитком навички довільного утримання уваги. Ознайомте групу з технікою короткої фіксації на папері виникаючих думок для їх подальшого обговорення. Завірте групу, що ви обов'язково приділите час для обговорення думок, що виникають по ходу тренінгу, і обов'язково виконайте свою обіцянку.
Поверніться до базових правил і введіть в нього правило про порядок озвучування спонтанних питань, коментарів і обговорень.
Якщо сторонні розмови не припиняться і з'ясується, що вони не мають відношення до теми тренінгу, це привід поставити питання учасникам про необхідність для них цього курсу, а собі – про міру грамотності побудови процесу. Приміром, чи враховуєте ви закономірності утримання мимовільної уваги у вашому стилі ведення тренінгу?
Рекомендація №4
Домовтеся з групою, що по ходу тренінгу ви можете кілька разів запитати: "Навіщо ви тут? Те, що зараз відбувається, - це те, що вам треба, чи не зовсім? Що зараз повинно відбуватися"? Звіряйте курс з відповідями на це питання. Задавайте його не лише на початку тренінгу, але і упродовж усього курсу. Не бійтеся в другій половині дня запитати кого-небудь: а навіщо вам усе це потрібно? І не дивуйтеся, якщо у відповідь ви отримаєте інформацію, яка зробить коригування процесу необхідністю.
Концентруйтеся на процесі. Тоді деструктивна поведінка сама по собі сходить нанівець.
Рекомендація № 5
Якщо в групі є запеклі сперечальники, використайте це в інтересах групи і для досягнення цілей тренінгу. Подивіться, скільки в групі таких учасників : якщо більше 2, тобто прямий сенс в черговий вид діяльності включити елементи змагання з дебатами. Стежте, щоб дебати були чітко по темі, і жорстко структуруйте процес.
Постійно повертайте учасників до мети тренінгу: чи веде нас ця дискусія до нашої мети, чи ні?
Поверніться до правил і включіть в них правило коректної аргументації. Якщо потрібно, ознайомте учасників тренінгу із структурою коректної аргументації (незалежно від теми тренінгу). В ході обговорень м'яко повертайте учасників до цієї структури і звіряйте з нею аргументи учасників.
Рекомендація №6
Пасивні учасники. Так, важливо забезпечити атмосферу психологічної безпеки. Так, треба м'яко, але ненав'язливо звертатися до цих учасників. Так, має прямий сенс використати роботу в парах і трійках. І диференціювати для різних учасників рівень складності завдань і матеріалу.
Проте – чи дійсно цей спокійний темперамент, ця пасивність є деструктивною? Чи заважає вона досягненню групою її цілей? У чому головна причина цієї пасивності – в особистих особливостях учасників, в невідповідності програми їх цілям, в стилі вашої роботи, ще в чомусь?
З'ясуйте причину. І якою б вона не була, рекомендація одна: перебудуйте процес.
Рекомендація №7
Ця порада стосується завжди зайнятих справою учасників, що постійно отримують дзвінки по мобільному телефону і відлучаються з тренінгу на різні проміжки часу. Така собі "Ділова Ковбаса".
Після 2-3 відлучень відкличте "Ділову Ковбасу" під час перерви убік і поцікавтеся, що досі конкретно дало учасникові проведений в аудиторії час, наскільки це співвідноситься з його цілями і чи дійсно має сенс продовжувати навчання в цьому ж дусі. Може, він просто не може собі дозволити аудиторне навчання?
Дайте учасникові зрозуміти, що його відлучення також не проходять безслідно для інших учасників.
Рекомендація №8
Забезпечуйте постійну ротацію людей в аудиторії. Міняйте склад малих груп. Зробіть так, щоб усі отримали можливість попрацювати з усіма. Якщо формування малих груп віддати на відкуп самим учасникам, то проявиться цілком природна тенденція до переваги одного і того ж складу. Тоді одна-дві "паршиві вівці" швидко заражають негативом близьких їм людей. Проте, як правило, вони стриманіші з іншими людьми – це одна з причин важливості забезпечення частої зміни партнерів.
Але буває і так, що в перерві до тренера підходять люди і просять їх не ставити в пару або малу групу з певними учасниками. В цьому випадку відкличте цього учасника і скажіть йому прямо, не називаючи імен, що поступило декілька таких прохань. Запитайте, які дії в цьому випадку він вважає найбільш ефективними для себе і для групи. Підкресліть, що ви звертаєтеся до його Дорослого "Я", яке ви дуже цінуєте.
Рекомендація №9
Мабуть, ніщо не здатне спровокувати деструктивну поведінку спочатку позитивно налагоджених учасників так, як "подвійні повідомлення". Уникайте подвійних стандартів. Самі будьте зразком тієї поведінки, про яку ви говорите.
Не зовсім переконливо виглядає тренінг "клієнт-орієнтованості", в якому ігноруються потреби основних клієнтів тренінгу, - його учасників. Смішно, коли про офіційний дрес-код говорить тренер в джинсах і светрі. Дивно, коли темою тренінгу є переговори в стратегії "виграв - виграв", а тренер, якого просять закінчити тренінг раніше, займає позицію суперництва.
Запитайте себе: які навички ми відпрацьовуємо? Яку поведінку нам треба для виконання робочого завдання? Ось і поводьтеся саме так.
Рекомендація №10
І остання, "золота" рекомендація: а не чи приклеїли ви учасникові ярлик важкого учасника? Перш, ніж віднести його до категорії важких, запитайте себе: його поведінка важка для кого? Вона перешкоджає досягненню, чиїх цілей – групи чи особисто ваших? Чиї це цілі?
Чи дійсно це так? Ви упевнені?
Його поведінка – передусім сигнал вам: ваш процес побудований не так. Відносячись до його поведінки, як до деструктивної, чи не посилюєте ви тим самим деструкцію?

 
______________________________________________________________

Методика і технологія організації і проведення тренінгів

Примітка. Матеріали взяті з офіційного сайту Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти

Порадник для тренера
Техніки групового навчання http://www.ippo.edu.te.ua/files/gromad_osvita/resursy/01_tehn_grup_navch.pdf
Основні положення щодо проведення тренінгів
Тренінг: форми і методи
Підготовка і проведення тренінгу (зміст, план, ведення занять)
Вправи

____________________________________________________________
Шановні лідери-керівники ШКП! 
Пропонуємо Вашій увазі навчальні матеріали, якими Ви зможете скористатись, організовуючи діяльність шкільних клубів підприємництва.
Примітка. Матеріали взяті з сторінок офіційного блогу проекту "Шкільна академія підприємництва 2"
Матеріали для учасників - https://docs.google.com/file/d/0B0sB6yWaQbqubWp6cUZvWi1fOGM/edit
Ринок яблук- https://docs.google.com/file/d/0B0sB6yWaQbquYmNpeDRlNk9jT28/edit
Тренінг з творчого мислення - https://docs.google.com/file/d/0B0sB6yWaQbquYTFsWjN0Zi1QMXM/edit
Шляхи кар'єри - https://docs.google.com/file/d/0B0sB6yWaQbqubWh5NEMwTGNtYzA/edit
Яким є докладне консультування - https://docs.google.com/file/d/0B0sB6yWaQbquQU45M1lrNkhZWUk/edit
Профіль зацікавлень - https://docs.google.com/file/d/0B0sB6yWaQbquUmtzZkdwSGQxblU/edit
Ваш стиль навчання - https://docs.google.com/file/d/0B0sB6yWaQbqud1B5a2prdGhPVm8/edit
Професійне портфоліо - https://docs.google.com/file/d/0B0sB6yWaQbqua2lSZEZFeWt0cjQ/edit
  

Немає коментарів:

Дописати коментар