пʼятниця, 19 липня 2013 р.

Орієнтовний порядок тематичних модулів. Наша пропозиція

Дорогі лідери-керівники ШКП!
     Пропонуємо орієнтовний порядок тематичних модулів, що можуть розглядаються у теоретичних та практичних аспектах на засіданнях ШКП. 
   Як ми з Вами і говорили, кожна тема розробляється вчителем економіки спільно з практичним психологом і може розглядатися на двох і більше заняттях – залежно від потреби цільової аудиторії. Вивчення теми закріплюється перевіркою отриманих знань, умінь, поведінкових установок в процесі реалізації шкільних проектів ШКП, спрямованих на формування підприємницької компетентності у учасників клубу. 
     Власне, тематичні модулі націлені на формування у старшокласників підприємницької компетентності та активної діяльності на ринку праці, включають тренінгові заняття, спрямовані на інтеграцію групи, з'ясування законів економіки, механізмів підприємництва, професійного консультування тощо. Особлива увага приділяється різноманітним ігровим формам практичного застосування набутих знань. Практичні та ігрові види роботи переплітаються з теоретичним матеріалом програми, доповнюючи його.
Тематичний план програми Шкільного клубу підприємництва
Теми
Питання для обговорення
Законодавство України, в т.ч. щодо підприємництва
Національні та міжнародні механізми реалізації підприємництва. Використання законодавства у бізнесі.
Успішне, ефективне, продуктивне спілкування. Техніки розв’язання конфліктів.
Три сторони спілкування. Техніки активного слухання. «Я – висловлювання». Аргументація. Контроль і самоконтроль в конфліктних ситуаціях. Компроміс. Управління ситуацією. Стереотипи, робота зі стереотипами.
Зміст та поняття економіки і підприємництва
Закони економіки. Основні поняття підприємництва. Значущість підприємництва для економіки в цілому.
Ефективна співпраця

Створення команди. Лідерство. Розподіл та виконання ролей. Керування собою. Керування іншими.
Інформаційно-комунікаційні технології
Платформа Web.2.0 та її можливості. Web.2.0 і підприємництво. Кращі практики у інформаційно-комунікаційній підтримці підприємництва. Інформаційні технології в бізнесі та для бізнесу.
Професійне консультування.
Ринок праці. Моделі професійної кар'єри. Професійний вибір – як передумова професійного успіху. Проектування професійного розвитку. Самооцінка та рівень домагань. Сфери підприємливості. Профіль зацікавлень.
Зміст та складові маркетингу.
Зміст маркетингу і його соціально-економічна спрямованість. Система і характеристики сучасного маркетингу. Механізми торгівлі, товарообміну.
Суспільно-ділові стосунки між людьми

Створення та збереження взаєморозуміння у ділових та бізнесових стосунках. Формування суспільної думки. Партнерство.
Як бачимо з назв модулів, велика увага приділяється формуванню умінь володіти темою і ситуацією. В теоретичній частині чимало мовиться про законодавство України та психологію спілкування і співпраці для формування відповідних знань, умінь, навичок. У практичній частині – формування позиції, переконань засобом економічного та критичного мислення швидко оцінювати себе, свої прагнення і можливості, ситуацію і знаходити оптимальне рішення, брати відповідальність на себе за прийняті рішення, залучати інших людей до вирішення поставлених задач, формувати у них позитивне налаштування.
Варто зауважити, що лідери-керівники клубу мають звертати увагу на цінності партнерства і співпраці у бізнесі, збереження особистих моральних цінностей. Важливо, щоб у молоді не сформувалось ставлення до цінностей, як до інструменту. Тоді, як саме економічне і критичне мислення є інструментом, володіння котрим допоможе бути успішним, а моральні характеристики – то не бізнес-уміння, а частина характеру, розвинута і збережена власними зусиллями. Поєднання цих двох складових характеризує людину відповідальну, яка є успішною сьогодні, завтра і завжди. Саме такі люди здатні втримати свій авторитет і підняти авторитет нашої держави в очах міжнародних підприємців. 
Запрошуємо до обговорення.
Щиро Ваші, Л.Києнко-Романюк, І.Мацієнко

1 коментар: