понеділок, 26 жовтня 2015 р.

Шкільна академія підприємництва 3

Реалізацію «Шкільної академії підприємництва 3» підтримали методисти та викладачі Вінницької академії неперервної освіти.
Продовжується співпраця з польськими колегами у напрямку модернізації освіти в Україні.
Першим кроком у реалізації польсько-українського проекту «Шкільна академія підприємництва 3» був вересневий навчальний семінар на базі Тренінгового центру Осередку розвитку освіти у Варшаві, що розташований у м. Сулеювек, для 36 учасників з України. До участі у проекті було запрошено по 2 передставники із 18 обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти / академій неперервної освіти. Від академії на навчання були запрошені: Києнко-Романюк Леся Анатоліївна, доцент кафедри управління та адміністрування, та Мацієнко Ірина Миколаївна, завідуюча відділом методики викладання суспільних дисциплін.
Основною метою семінару була розробка навчальної програми для методистів та викладачів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та академій неперервної освіти. Спільно із польськими тренерами розроблено рамкову програму навчання для методистів та викладачів ІППО, проаналізовано очікувані результати, здійснено відбір конкретного змісту та уточнено цілі модулів навчання. З українськими лідерами проекту працювали польські тренери: Ева Бобінська, координатор проекту, Моніка Вервіцька та Катажина Кошевська.
Другий крок реалізації польсько-українського проекту "Шкільна академія підприємництва 3" – жовтневий семінар-тренінг для методистів та викладачів Вінницької академії неперервної освіти. 
Робота була успішною і продуктивною. Працювали, обговорювали, обмінювались думками. 
Науково-методичні працівники академії підтримали цінність формування у учнів підприємницької компетентності як міжпредметної і наскрізної для ціложиттєвого розвитку особистості.
Використання опорних сценаріїв уроків з посібника «Уроки з підприємницьким тлом: навчальні матеріали» http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/ є стартовим майданчиком для подальшої творчості учителя щодо формування підприємницької компетентності, незалежно від шкільного предмета викладання. Це є виконанням Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, спрямованого на розвиток умінь і навичок учня, застосування ним здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.
Методисти під час роботи в малих групах склали орієнтовний навчальний план проведення методичних семінарів / спецкурсів для учителів-предметників.
Третім і четвертим кроком реалізації проекту буде навчання методистами учителів та учителями учнів, відповідно.
Немає коментарів:

Дописати коментар